هرول را بشناسیم . . .

در فرهنگ غنی و کهن ایران زمین ، حبوبات ، غلات و خشکبار همواره سهم بسیار شاخصی را در سبد مصرف خانواده ایرانی بخود اختصاص میداده است .ارزش غذایی بسیار بالای این گروه مصرفی در میان دیگر گروه های غذایی پایه و بویژه نقش آن در سلامتی خانواده ، بسیاری از تجار ، بازرگانان و تولیدکنندگان نامی و پرآوازه کشور را در طی سالهای گذشته بر آن داشته است که با فعالیت در عرصه تهیه و توزیع

محصول
محصول
محصول
محصول
محصول
محصول
حبوبات
جدیدترین ها

محصولات خانگی هـیـرول
ویـژه خـانـواده ایــرانی

اخبار و مقالات