ساعت کاری ۹ تا ۱۷

اگر از خرید خود بعد از تحویل کالا منصرف شوم میتوانم آن را برگردانم؟

خلاصه

۱۴۰۰ يکشنبه ۱۵ اسفند
57
اگر از خرید خود بعد از تحویل کالا منصرف شوم میتوانم آن را برگردانم؟

بله . حداکثر تا 7 روز‏، باید انصراف خود را به واحد خدمات پس از فروش اطلاع دهید

هرول