ساعت کاری ۹ تا ۱۷

روند رسیدگی به درخواست مرجوعی کالا چگونه است؟

خلاصه

۱۴۰۰ يکشنبه ۱۵ اسفند
6
روند رسیدگی به درخواست مرجوعی کالا چگونه است؟

پس از بررسی علت مرجوعی توسط کارشناسان خدمات پس از فروش هماهنگی لازم با شما جهت مرجوع وجه ، صورت میگیرد. لازم بذکر است که امکان تعویض کالا در این مرحله وجود ندارد و شما میتوانید پس از مرجوع وجه مجدد خرید خود را انجام دهید

هرول